Marlena Nowicka

avatarMarlena Nowicka

Poznań
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

Wielkopolanie debatowali o wyzwaniach systemu emerytalnego

2016-09-29 08:49:00

W związku z tegorocznym przeglądem systemu emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przeprowadzili debatę dotyczącą przeglądu systemu emerytalnego. Wcześniej organizatorzy podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.
Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za organizację tegorocznego przeglądu systemu emerytalnego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach przeglądu zaplanowano 26 debat w całym kraju, w tym 21 września 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Podczas poznańskiej debaty omówione zostały zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego oraz szanse i zagrożenia związane z obligatoryjnymi pracowniczymi programami emerytalnymi PPE. Zastanawialiśmy się również, czy ubezpieczeniowy system emerytalny zmierza w stronę zaopatrzeniowości. Przyjrzeliśmy się sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także wysokości świadczeń w kontekście regulacji prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Po części panelowej przyszedł czas na dyskusję, w której publiczność i zaproszeni goście chętnie wzięli udział. Szczególne zainteresowanie wśród publiczności wzbudziły zagadnienia związane z wiekiem emerytalnym i zapewnieniem godnej emerytury. Natomiast naprawy systemu emerytalnego i zwiększenia zaufania do ZUS jako instytucji, szukano przede wszystkim w uproszczeniu przepisów.
Dzisiejsza debata utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest naszym obowiązkiem organizować, uczestniczyć i wspierać takie konsultacje społeczne jak tegoroczny przegląd emerytalny – podsumowała debatę prof. Gertruda Uścińska – prezes ZUS – Dzisiaj Państwo odnieśliście się do kluczowych kwestii, które zostały na początku przeglądu emerytalnego zawarte. To jest odpowiedzieć na pytanie, jak przez najbliższe miesiące i lata powinien zmieniać się system emerytalny. Trzeba odpowiedzieć, jaka ma być odpowiedzialność państwa za nasze zabezpieczenie emerytalne, jaka ma być odpowiedzialność pracodawców i wreszcie nas - ubezpieczonych.
Przed debatą nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Sygnatariuszami porozumienia była prof. Gertruda Uścińska – prezes ZUS i prof. Maciej Żukowski – rektor UE. Umowa ramowa ZUS i UE zakłada przede wszystkim wspólne projekty badawcze, wymianę doświadczeń, wzajemny dostęp do bazy wiedzy i praktyki dla studentów.

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego ta umowa jest bardzo ważna. Staramy się uwzględniać problematykę ubezpieczeń społecznych w programach kształcenia naszych studentów na bardzo różnych kierunkach, ale mamy szczególny kierunek – polityka społeczna, gdzie kształcimy ludzi do różnych instytucji, które zajmują się właśnie polityką społeczną. Oczywiście ZUS jest największym wykonawcą polityki społecznej – powiedział podczas uroczystości podpisania porozumienia prof. Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Marlena Nowicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie wielkopolskim

Jesteś na profilu Marlena Nowicka - stronie mieszkańca miasta Poznań. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj