Gmina Duszniki. Uchwalono budżet na 2021 rok. Był też apel grupy radnych

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Gmina Duszniki
Uchwalono budżet gminy Duszniki na 2021 rok. Podczas sesji doszło też do pewnych niezgodności, w kwestii omawianych uchwał.

Dochody gminy ustalono w kwocie 44.963.215,56 zł, a wydatki zaplanowano na 47.193.948,53 zł, w tym inwestycyjne - 4.239.482,00 zł. Sprawdziliśmy, jakie między innymi zadania mają być w tym roku w gminie Duszniki realizowane. Najwięcej, bo 1 975 000 złotych zaplanowano na drogi. W ramach tych środków przebudowana ma zostać ulica Floriana w Podrzewiu, ulica Kościelna w Dusznikach, ulica Na Wzgórzu w Wilczynie, a także drogi w Ceradzu Dolnym i Sędzinach. Z kolei w Sarbii i Chełminku drogi mają zostać utwardzone płytami betonowymi. Zaplanowano również budowę zatok i wiat autobusowych, a także budowę chodnika w Podrzewiu i projekt budowy chodnika w Kunowie.

Nieco ponad 292 000 zł zaplanowano na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, 10 000 zł przeznaczone ma zostać na budowę remizy w Podrzewiu, a 450 000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Jakiej? O tym jeszcze nie zdecydowano. Gmina zabezpieczyła w ten sposób swój wkład własny, na wypadek możliwości uzyskania dotacji na zakup samochodu.
Co jeszcze ma powstać? Ponad 150 000 zł zabezpieczono na budowę oświetlenia ulicznego i hybrydowego na terenie gminy, z kolei 640 000 zł ma zostać przeznaczone na renowację budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach. Ponad 240 tysięcy złotych zaplanowano na remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku, 20 000 zł na projekt boiska w Sędzinach, a 50 000 zł na przebudowę schodów przy sali sportowej.

Podczas grudniowej sesji – już w wolnych głosach i wnioskach pojawił się temat, który wywołała przewodnicząca Klubu Radnych Gminy Duszniki Nasza Przyszłość. O sprawie klub poinformował na Facebooku: „Na ostatniej sesji po raz drugi już wyszło na jaw, że przewodniczący ma inny projekt uchwały (który poddaje pod głosowanie) niż ten który Urząd Gminy wysłał radnym w materiałach. Dlatego przewodnicząca naszego Klubu ponownie zaapelowała o odczytywanie wszystkich projektów uchwał przed głosowaniem, tak jak było to jeszcze nie tak dawno temu. Zarówno radni jak i mieszkańcy muszą być w pełni świadomi o uchwalanym prawie miejscowym. Cóż... Taka sytuacja tylko w Dusznikach.…”

- Taka sytuacja pojawiła się już drugi raz. Już wcześniej tak się zdarzyło, wówczas jednak nie było transmisji, a przewodniczący tłumaczył, że przypadkowo zabrał inne materiały. Podczas ostatniej sesji również były niezgodności z uchwałami, które my mieliśmy, względem tych, które pojawiły się na sesji. To jest wprowadzenie nas w błąd i jak my mamy je głosować, nie znając ich treści. Stąd wniosek, by przewodniczący czytał uchwały podczas sesji – powiedziała nam Justyna Bachorz.

O sprawę zapytaliśmy również Przewodniczącego Rady Marka Liszkowskiego. Radny potwierdził nam, że doszło do zmian w dwóch przypadkach. Były to jednak działania niezamierzone. Jedna zmiana dotyczyła planu pracy komisji oświaty:

- Chwilę przed sesją radni doszli do wniosku by z planu pracy komisji wykluczyć punkt odnośnie ferii zimowych, z racji tego, że dzieci nigdzie nie wyjeżdżają. A druga – w temacie związanym z komisją oświaty pojawiła się literówka, którą pominąłem, nieświadomie. Były to działania niezamierzone – usłyszeliśmy od Przewodniczącego Rady.

500+. Będzie zmiana okresu rozliczeniowego

Wideo

Dodaj ogłoszenie