III Wiec Zaleski © P. Śliwa / S. Pękosz
[2/52]

III Wiec Zaleski

III Wiec Zaleski

III Wiec Zaleski odbył się w niedzielę, 20 września, w okolicach równonocy jesiennej – ważnego święta w kulturze Słowian, przy zabytkowym wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zalesiu koło Buku.