Polecamy

Antoniny © Google Street View
[3/18]

Antoniny

Wieś znajdowała się w powiecie chodzieskim w gminie Szamocin. Założono ją w 1812 r. na dobrach rodu Raczyńskich. Powstała jako typowa wieś olęderska - zamieszkali tu osadnicy z Fryzji i Niderlandów, stąd przeważali tu mieszkańcy wyznania ewangelickiego. Z uwagi na trudne warunki gospodarowania wieś z czasem zaczęła się wyludniać. W latach 70. XX wieku wieś opustoszała całkowicie. Opuszczone budynki zaczęto stopniowo rozbierać - ostatni z nich zburzono w 1994 r. W 2012 r. byli mieszkańcy ustawili w miejscu dawnej wsi pamiątkowy obelisk.

Zobacz pozostałe opuszczone wsie ---->Najnowsze wiadomości

reklama