Ponad 20 milionów na inwestycje w gminie Pniewy

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Gmina Pniewy przekaże w tym roku ponad 20 mln zł na inwestycje Archiwum NM / zdjęcie ilustracyjne
Informowaliśmy o założeniach budżetowych gminy Duszniki, teraz czas na sąsiedni samorząd, a więc gminę Pniewy. Sprawdziliśmy, jaki uchwalono budżet na 2021 rok oraz na jakie inwestycje mogą liczyć mieszkańcy.

Dochody bieżące ustalono na 74 297 960,12 zł, a wydatki w wysokości
92 454 754,37 zł, w tym na zadania inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć aż 21 666 319,64 zł.

Na budowy i remonty dróg samorząd planuje przeznaczyć ponad 3 miliony złotych. Najwięcej, bo 1 918 900 zł zaplanowano na przebudowę ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem. Ponadto gmina planuje zmodernizowanie: ulic Tęczowej i Jasnej, pomiędzy ulicami Promienistą i Spokojną w Pniewach; ulicy Grobla w Pniewach; chodnika w miejscowości Konin; drogi dojazdowej w rejonie ul. Lwóweckiej w Pniewach; dróg w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach; dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo. Ponadto zabezpieczono środki na budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, przy ul. Lwóweckiej w Pniewach.

Zaplanowano też rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu "MIŚ" w Pniewach oraz modernizację pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach.

Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach wyceniono na 2 300 000 złotych, a zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu 10 000 zł. W ramach strategii niskoemisyjnej gmina planuje też wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej.

Wielomilionowym zadaniem jest także pierwszy etap rewitalizacji miasta Pniewy O szczegółach tego zadania poinformujemy wkrótce na naszych łamach. W budżecie na zadania związane z rewitalizacją zabezpieczono w sumie ponad 12,6 miliona złotych. Ponadto gmina na to zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Jak już informowaliśmy, obecnie w Pniewach powstaje nowy budynek dla Biblioteki i Centrum Kultury. W budżecie zabezpieczono 500 000 złotych na jego wyposażenie. Ponadto zaplanowano środki na dostawę małej architektury na plac zabaw w Pniewach przy ul. Lwóweckiej, a także na zakup pieca konwekcyjnego.

Będą zmiany zasad w noszeniu maseczek?

Wideo

Dodaj ogłoszenie