Powiat szamotulski. Dwie przychodnie bez kontraktów NFZ [NOWE INFO]

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pacjenci z Kaźmierza i części Pniew bez podstawowej opieki zdrowotnej? Przez kilka dni pojawił się taki scenariusz - po tym, jak Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył kary na placówki medyczne.

Jak poinformował wielkopolski oddział NFZ, w naszym województwie 15 poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielało powyżej 90 procent teleporad, a ich umowy z NFZ wygasają 30 czerwca. Fundusz nie zamierzał przedłużać współpracy z tymi poradniami.

- Poradnia POZ, do której jesteś zapisany, udzielała ponad 90% teleporad. Ten poziom nie mógł zagwarantować bezpieczeństwa i właściwej opieki nad pacjentem. Umowa tej placówki z NFZ wygasa 30 czerwca, ale Fundusz nie zamierza jej przedłużyć

– napisano w ubiegłotygodniowym komunikacie.

Wówczas wskazywano, że będzie można skorzystać ze świadczeń medycznych w najbliższych poradniach POZ w okolicy, w sąsiedniej gminie lub w powiecie.

W powiecie szamotulskim kontrakty miały stracić dwie placówki - Przychodnia Leczniczo-Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych Kamila Przybecka-Ciborek w Kaźmierzu oraz Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne "Postęp" w Pniewach.
Rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ Marta Żbikowska - Cieśla wyjaśniła nam, że obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikuje raporty, które otrzymał od przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

- Niektóre podmioty tłumaczyły, że popełniły błędy przy wypełnianiu sprawozdań i błędy te zostały obecnie skorygowane. Obecnie analizujemy te poprawione raporty. Jeśli okazałoby się, że teleporady nadal stanowią ponad 90 procent wszystkich świadczeń w danej placówce i nie doszłoby do przedłużenia umowy, podmiot może w każdej chwili ubiegać się o zawarcie nowej umowy, z tym ze teraz są to umowy bezterminowe

- usłyszeliśmy.

Nasza rozmówczyni dodała, że każda przychodnia POZ posiada listy aktywne pacjentów. Są to deklaracje składane przez osoby, które wybierają lekarza rodzinnego (oraz pielęgniarkę i położną).

- W momencie wygaśnięcia umowy, NFZ decyduje, komu zostaną przekazane deklaracje pacjentów. Mogą one trafić do nowego podmiotu, który wyrazi chęć przyjęcia tych pacjentów lub listy mogą zostać przekazane tej samej placówce, jeśli podpisze ona nową umowę. Rolą NFZ jest zapewnienie pacjentom ciągłości udzielania świadczeń, jednak pacjent może również sam podpisać deklarację wyboru lekarza POZ w innej wybranej przychodni

- zakończyła rzecznik.

Okazuje się jednak, że pacjenci zarówno przychodni w Kaźmierzu, jak i w Pniewach, a także w pozostałych 38 miejscach w Wielkopolsce mogą spać spokojnie. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podpisała porozumienie z NFZ w sprawie umów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, które traciły ważność 30 czerwca br. Na jego mocy umowy zostaną przedłużone na 18 miesięcy, a świadczeniodawcy podpiszą stosowne aneksy.

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Dodaj ogłoszenie