Znany jest już plan zamówień publicznych gminy Pniewy w 2021 roku

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Jakub Czekała
Plan zamówień podzielono na cztery kwartały, w każdym wskazano największe zamówienia, jakie będą realizowane.

I tak w pierwszym kwartale, czyli między do końca marca zaplanowano rozpoczęcie procedur związanych z zagospodarowaniem terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach, a także wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy. W terminie od kwietnia do czerwca zaplanowano rozpoczęcie działań związanych z przebudową ulic Tęczowej i Jasnej w Pniewach oraz ulicą Grobia również w Pniewach.

Trzeci kwartał to: modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach oraz przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Chełmno-Jakubowo.

Ponadto między I, a II kwartałem zaplanowano budowę sieci kanalizacji deszczowej w Pniewach oraz przebudowa nawierzchni ul. Tulipanowej w Pniewach na drogę śladową (II – III kw.).

Coraz więcej cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń

Wideo

Dodaj ogłoszenie