Pniewy. Można zgłaszać kandydatów do nagród w dziedzinie kultury

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Urząd Miasta Pniewy
Jednym z etapów trwającej już rewitalizacji Pniew, jest budowa nowej biblioteki oraz centrum kultury. Budynek nabiera już coraz wyraźniejszych kształtów.

Mimo niesprzyjających w ostatnich tygodniach warunków atmosferycznych, prace budowlane w Pniewach idą przysłowiową pełną parą.

- Biblioteka Publiczna Centrum Kultury nabiera swojego kształtu i z pewnością obiekt będzie należał do wyróżniających się pniewskich budowli. Z tygodnia na tydzień widać postęp prac na placu budowy. Budowa budynku biblioteki wpisana jest w program rewitalizacji miasta – poinformowano na stronie internetowej pniewskiego magistratu.

Tymczasem władze gminy ogłosiły konkurs w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego tego roku.

Co warte podkreślenia, nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i mogą być zarówno honorowe, jak i finansowe. Jak wskazano, nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu - w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Są też przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej oraz ochrony kultury.

- Nagrodą jest statuetka, opatrzona napisem: „Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok ……”, wraz z okolicznościowym dyplomem, a ponadto może być przyznana łącznie nagroda pieniężna lub rzeczowa. Nagrody przyznaje co roku Rada Miejska na podstawie propozycji specjalnie powołanej komisji, w skład której wchodzą – burmistrz Pniew, Przewodniczący Rady Miasta, przewodniczący komisji kultury Rady Miejskiej oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy - wyjaśniono.

Ponadto każdego roku skład komisji jest poszerzany o laureata bądź laureatów nagrody danej edycji.

Już wiadomo. Jest regionalizacja obostrzeń

Wideo

Dodaj ogłoszenie