Podrzewie. Wójt odpowiada w sprawie świetlicy wiejskiej

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Archiwum czytelnika
W połowie września informowaliśmy o problemach mieszkańców Podrzewia z dostępem do sali wiejskiej podczas organizowanego w miejscowości festynu. Jak nam mówiła sołtys miejscowości Joanna Zimna - sala wiejska nie była dostępna dla mieszkańców.

W czwartek 9 września wysłaliśmy do dusznickiego urzędu maila w powyższej sprawie. Poprosiliśmy wójta o skomentowanie sprawy braku dostępu mieszkańców do świetlicy podczas wspomnianego festynu, a także o wyjaśnienie powód takich decyzji. Zapytaliśmy również m.in. dlaczego nie można było skorzystać z obiektu i mediów podczas tej imprezy? Kto zarządza świetlicami w sołectwach na terenie gminy? Jakie są warunki/zasady korzystania z obiektów dla mieszkańców?

Odpowiedzi do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy, jednak obiecaliśmy, że do sprawy wrócimy, gdy już ona nadejdzie. We wtorkowe przedpołudnie wójt gminy Duszniki Roman Boguś przysłał nam odpowiedzi w powyższej sprawie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: DLA KOGO ŚWIETLICA WIEJSKA W PODRZEWIU?

Włodarz poinformował nas, że świetlice wiejskie stanowią własność gminy, a wszelkie decyzje związane z zarządem świetlicami podejmuje wójt. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys – lub jak w przypadku świetlicy w Podrzewiu – osoba działająca w imieniu wójta. Z kolei zasady korzystania ze świetlic określa stosowna uchwała. Zgodnie z nią „udostępnianie lub wynajem udostępnianie lub wynajem świetlicy wiejskiej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Duszniki, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania lub imprezy z opiekunem świetlicy_”. Ponadto, „_przy każdorazowym przekazaniu świetlicy wiejskiej sołtys wsi lub inna osoba wskazana przez Wójta wraz z organizatorem, na rzecz którego następuje przekazanie sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia(…).

- Wniosek o nieodpłatny wynajem świetlicy wiejskiej wraz z zaproszeniem dla wójta i radnych do udziału w festynie zaplanowanym na sobotę 4 września, zostały złożone w biurze obsługi interesantów urzędu dopiero w piątek 3 września. W urzędzie obowiązuje urzędowy obieg dokumentacji, czyli szereg ustalonych czynności związanych z przyjęciem, dekretacją i przekazaniem wniosku, czy pisma do odpowiedniego pracownika zarówno w systemie informatycznym, jak i fizycznie. To sprawiło, że złożenie wniosku w dniu poprzedzającym zaplanowaną imprezę, uniemożliwiło jego rozpatrzenie oraz przygotowanie dokumentacji i czynności określonych w uchwale, której treść – z racji pełnionej funkcji – każdy sołtys powinien znać. Znamienny jest fakt, że już wstępna ocena formalna wniosku wykazała sporą rozbieżność pomiędzy przewidywaną liczbą uczestników określoną we wniosku na 200 osób, a dołączonym do wniosku i podpisanym aneksem. Dokument ten jest wymagany w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców podczas korzystania ze świetlic w okresie pandemii wirusa Covid-19. W aneksie określono dopuszczalną liczbę osób korzystających ze świetlicy wynoszącą 150. Ta nieścisłość wymagała dodatkowego wyjaśnienia – tłumaczy wójt w przesłanym piśmie.

Dodaje również, iż zakłada, że przygotowania do festynu rozpoczęły się znacznie wcześniej, a nie dopiero w dniu poprzedzającym jego rozpoczęcie.

- Organizatorzy wykazali się zatem sporą niefrasobliwością pozostawiając tak kluczowe sprawy, jak dostęp do pomieszczeń świetlicy i mediów na ostatni dzień przed rozpoczęciem imprezy. Stanowczo podkreślam, że brak wydania decyzji w dniu wpływu wniosku nie wynika ze złej woli urzędników ani wójta. Sam bowiem przychyliłem się do wniosku sołtys Podrzewia o zwiększając budżet funduszu sołeckiego przeznaczony na realizację festynu o kolejne 1000 zł. Niedopełnienie formalności, które dotyczą przecież wszystkich świetlic wiejskich bez wyjątku, wynika tylko z niedopatrzenia organizatorów – kończy.

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Dodaj ogłoszenie