Płoną zboża w naszym powiecie. Należy zachować ostrożność [ZDJĘCIA]

Jakub Czekała
Jakub Czekała
Pomoc okolicznego rolnika, który traktorem z agregatem uprawowym zapobiegł rozprzestrzenianiu się ognia pomogła strażakom szybciej opanować pożar pola. Do zdarzenia doszło w piątek 23 lipca około godziny 13 w miejscowości Ceradz Kościelny. O działaniach rolnika poinformowali strażacy z Grzebieniska, jednocześnie dziękując mu za postawę, która w znacznym stopniu zapobiegła większym stratom.

W działaniach gaśniczych udział wzięli strażacy z Ceradza Kościelnego, Grzebieniska, Dusznik i Kaźmierza.

Nie było to pierwszy pożar pola podczas tegorocznych żniw. Wcześniej strażacy intwerweniowali m.in. W Przecławiu, gdzie ogniem objęte było pół hektara pola. W działaniach gaśniczych udział brały zastępy z Szamotuł, Przecławia, Baborowa, Pamiątkowa, a także Rokietnicy, Mrowina i Golęczewa – z powiatu poznańskiego.

- Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się zboże, podaniu dwóch prądów gaśniczych w obronie na pobliskie budynki mieszkalne oraz dogaszeniu pogorzeliska – poinformował ogn. Łukasz Kawka z KP PSP w Szamotułach.

Tymczasem rok rocznie przy okazji żniw szamotulscy strażacy przypominają o bezpieczeństwie podczas zbiorów. Jak wskazują, corocznym problemem straży pożarnej podczas prac żniwnych są pożary zboża na pniu, rżysk oraz pozostałości roślinnych. Podczas tych prac, przy zbiorze palnych płodów rolnych osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.

- Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przy obsłudze ciągników, kombajnów pracujących zarówno na polu jak również przewożących zboża, siano czy słomę jest zakaz palenia tytoniu – czytamy na stronie KP PSP Szamotuły. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

Strażacy przypominają, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Rolnicy muszą również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości przy ustawianiu stert lub stogów: 20 – 30 metrów od budynków, 30 metrów od dróg publicznych i torów kolejowych, a także od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia oraz między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe. Z kolei od lasów i terenów zadrzewionych należy ustawiać stogi w odległości minimum 100 metrów.

Szamotulscy strażacy podkreślają też, że produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Znamy decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki.

Wideo

Dodaj ogłoszenie